Tvister

TVISTER

Bliver vi uenige om en handel, mangelafhjælpning eller andet.
kan du klage til:

Camping Branchens reklamationsnævn,
Mosedalvej 15,
2500 Valby,
tlf. 36 14 04 57

eller

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,
Carl Jacobsensvej 35,
2500 Valby,
”Center for Klageløsning”  www.forbrug.dk